زهرا گل باغ زندگیم

خاطرات شیرین زندگی در کنار همسرمهربان ودخترگلم

شب آرام

سلام فرشته های گلم .الان ساعت نزدیک به یک شبه وانیا و زهرا گلم خوابن و من فرصت کوتاهی دارم تا موبایل دست بگیرم .با چشمهای خواب آلود.
16 ارديبهشت 1397